Kontakt

JUDr. Miloš Kabáč, súdny exekútor
Exekútorský úrad Námestovo
Hviezdoslavovo námestie 204/4
029 01 Námestovo
IČO: 42272912

tel.: +421 918 775 699

Bankové spojenie:
0364979934/0900 SLSP, a.s.
IBAN: SK0709000000000364979934

email: info@kabac.sk
web: https://www.kabac.eu

Mapa: